logo

Solpaneler och lagring av energi - en utmärkt mix för grön energi

Det blir allt populärare att lagra energin från sina solpaneler 

Att ta tillvara på energi från solen har länge varit en omtyckt variant av förnybar energi som vuxit kraftigt i popularitet de senaste åren. När denna form av förnybar energi kombineras med energilagring blir det en ännu effektivare och miljövänligare form av grön teknik. I denna text kommer vi gå in mer i detalj på hur denna kombination fungerar, vad som gör den så effektiv och hur man kan ta tillvara på skattereduktionen för grön energi på bästa sätt genom att producera egen elektricitet. 

Vad innebär grön teknik? 

Grön teknik är användningen av vetenskap och innovation för att utveckla produkter, system och processer som har så liten påverkan på miljön som möjligt. Målet med grön teknik är att minska negativ miljöpåverkan, främja hållbarhet och att på ett så effektivt sätt som möjligt nyttja naturresurser, givetvis utan att exploatera naturresurserna. 

Exempel på grön teknik inkluderar förnybara energikällor som solenergi och vindkraft, energieffektiva apparater och byggnader och ett flertal andra innovationer vars främsta syfte är att minska utsläpp samtidigt som energi sparas och naturresurser bevaras. Grön teknik strävar ofta efter att skapa en balans mellan teknologiska framsteg och miljöhänsyn för att möta dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov. 

För att få nyttja skattereduktioner för grön teknik i Sverige måste man producera egen elektricitet, vilket gör kombinationen av solpaneler och batterilagring attraktiv. 

Hur fungerar batterilagring och solpaneler ihop? 

Att solpaneler producerar el när solen är uppe är välkänt, men vad sker egentligen under regniga och gråa dagar? Här spelar batterier en avgörande roll. Genom att lagra överskottsel i batterilager blir det möjligt att nyttja energin när solen inte är framme. Detta koncept kallas effektbalansering, det vill säga att skapa en balans mellan produktion och behov. Detta är en av de mest ekonomiska metoderna för att dra nytta av förnybar energi. 

Nyttja skattereduktionen för grön teknik 

För att dra fördel av skattereduktionen för grön teknik i Sverige krävs det att du själv producerar elektricitet. Detta gör att solceller och energilagring inte bara utgör en klok investering för planeten utan även för din ekonomi. Med rätt system kan du minska dina energikostnader och även generera intäkter genom att sälja el som blir över tillbaka till elnätet. 

Sammanfattning 

Att förena solceller med energilagring är inte bara positivt för miljön utan är även bra för din plånbok. Genom att generera din egen el kan du dra fördel av skatteavdrag samtidigt som du bidrar till omställningen till grön energi. Satsa på hållbar teknik redan idag och gör en tjänst för både klimatet och hushållsekonomin! 

Vill du få extra inkomster från ditt batterilager? 

Om du funderar på att öka dina inkomster genom att bidra till svenska elnätet så kan du kontakta oss på Voltly direkt!