logo

Beställ nytt batterilager

Köp ett nytt batterilager till er bostadsrättsförening

Voltly är er betrodda partner när ni vill beställa ett nytt batterilager och komma igång med effektbalansering. Vi är med er genom hela processens gång och ser till att allt flyter på tryggt och enkelt. 

Steg 1

Kostnadsfri offert

Hör av er till oss direkt för att komma i kontakt med någon av våra duktiga experter. Efter att ha ställt ett antal frågor för att kartlägga era förutsättningar förser vi er med en kostnadsfri offert. 

Steg 2

Leverans och installation

När er batteriinstallation är färdig är det dags för anslutning till kraftnätet så att ni kan börja effektbalansera. För att er BRF ska kunna få avkastning direkt ansluter vi er under installationsfasen. Ni kan dock självklart göra anslutningen vid ett senare tillfälle om det är mer lämpligt för er. 

Uppskattad årsersättning 2023

0 kr

50 kW energilager

0 kr

100 kW energilager

0 kr

150 kW energilager

Varför får man betalt?

Varför är effektbalansering så viktigt?

För att elnätet ska fungerar ordentligt krävs det en jämn frekvens. Enkelt förklarat sjunker frekvensen när många använder el samtidigt medan den stiger när det finns ”för mycket” el i förhållande till efterfrågan. Genom effektbalansering i form av ett batterilager så bidrar du till att stabilisera elnätet och jämna ut frekvensen. Utöver att göra en tjänst för den svenska elförsörjningen får du även betalt för det!

Hur fungerar det?

Vi kopplar batteriet till nätet

Voltly möjliggör för företag, markägare och andra aktörer att koppla sina batterier till Svenska Kraftnät för att på så sätt tjäna pengar. Kontakta oss direkt för att komma igång!