logo

Öka dina inkomster genom att investera i ett batterilager!

Om du är fastighetsägare kan du skaffa extrainkomster genom att bidra till effektbalanseringen av det svenska kraftnätet. Här kan du läsa mer om hur det fungerar.

Uppskattad årsersättning 2024

0 kr

50 kW energilager

0 kr

100 kW energilager

0 kr

150 kW energilager

Hyr ut en del av din fastighet

Om du vill skaffa en passiv inkomst utan att investera i ett eget batteri kan du hyra ut en del av din fastighet till oss så installerar vi ett av våra batterilager. Tryggt, smidigt och till hög avkastning!

Anslut ett befintligt batteri

Har du redan ett kraftfullt batterilager i din fastighet? Vill du tjäna pengar på det? Då kan du höra av dig till oss! Vi hjälper dig att koppla det till Svenska Kraftnät.

Installera ett nytt batteri

Vill du skaffa ett nytt batterilager kan du även göra det via oss. Vi sköter hela installationsprocessen så att du kopplas upp till elnätet och börjar tjäna pengar!

En hållbar investering för Sveriges framtid

Att investera i energilagring och effektbalansering är inte bara bra för din ekonomi, det är också en viktig del för Sveriges övergång till förnybar energi. Voltlys effektbalansering säkerställer en pålitlig och stabil energiförsörjning samtidigt som vi tar viktiga steg mot att uppfylla de globala klimatmålen.

Förbättra svensk infrastruktur

Energilagring bidrar till att stärka Sveriges elnät och att göra det mer motståndskraftigt, vilket utgör nyckeln till en hållbar framtid för den svenska infrastrukturen.

Framtiden för grön energi

Genom effektbalansering kan vi optimera användningen av förnybar energi och positionera Sverige som en förebild inom hållbarhet.

Vad gör Voltly?

Vi kopplar batterilager till det svenska kraftnätet

Vi är specialister på att installera och ansluta batterier till det svenska kraftnätet. Detta säkerställer en stabil energiförsörjning och är en förutsättning för omställningen till grön energi.

Varför behövs effektbalansering?

Genom effektbalansering uppnås stabilitet i elförsörjningen

Ökad användning av elektricitet har lett till ett ökat tryck på det svenska kraftnätet. Eftersom olika mängder elektricitet konsumeras under olika tider på dygnet behövs dock metoder för att jämna ut och stabilisera produktionen och förbrukningen. Detta gör vi genom effektbalansering i form av batterilager.

Eftersom Svenska Kraftnät är i stort behov av hjälp med effektbalanseringen betalar de ut ersättning till de som vill vara med och bidra. Du gör alltså inte bara en tjänst för klimatet och Sverige, du tjänar även pengar!