logo

Anslut ett existerande batteri

Har ni redan ett batterilager?

Om ni redan har ett befintligt batteri så kan vi hjälpa er att ansluta det till kraftnätet så att ni kan börja tjäna pengar direkt. Det enda som krävs är att batteriet uppfyller kraven som råder, om så är fallet kan vi Voltly hjälpa till med uppkopplingen och även installera en mätare. Nedan beskriver vi hur processen ser ut. 

Steg 1

Kompatibiliteten kontrolleras

För att kunna ansluta ett befintligt batteri krävs det att batteriet uppfyller vissa standarder. Vi har full koll på vad som gäller och kan hjälpa er att kontrollera batteriet. 

Steg 2

Skaffa och installera mätaren

För att kunna följa batteriets produktion och intäktsgenerering i realtid krävs en mätare. Vi både säljer och installerare rätt typ av mätare så att ni får full koll på era intäkter.

Steg 3

Batteriet skapar inkomster

När både batteriet och mätaren är på plats sköts intäktsgenereringen automatiskt. Eftersom ni bidrar till att effektbalansera det svenska elnätet får ni ersättning från Svenska Kraftnät. 

Uppskattad årsersättning 2023

0 kr

50 kW energilager

0 kr

100 kW energilager

0 kr

150 kW energilager

Varför får man betalt?

Svenska Kraftnät behöver hjälp med effektbalanseringen

Sverige elektrifieras i snabb takt vilket ställer höga krav på kraftnätet. För att kraftnätet ska kunna fungera krävs det att det är i balans, det vill säga att utbudet överensstämmer med efterfrågan. Svenska Kraftnät köper effekt på daglig basis från de batterier som är anslutna. När ni har ett batteri hjälper ni alltså till med effektbalanseringen, vilket ni får betalt för.

Vi tar hand om hela processen

Voltly hjälper privatpersoner, företag och andra verksamheter att installera och ansluta batterilager till kraftnätet. Med oss blir hela proceduren både trygg och smidig så att ni kan börja tjäna pengar och bidra till det svenska elnätet redan idag.