logo

Befintligt batterilager

Koppla upp ert batteri för att skapa en extra inkomstkälla för er bostadsrättsförening

Har er BRF redan ett batteri? Då kan Voltly smidigt koppla det till kraftnätet och på så sätt påbörja genereringen av extra intäkter för er BRF. För att komma igång behöver ni endast höra av er till oss så berättar vi mer om hur det fungerar och vad som behöver göras. I samband med anslutningen installerar vi en mätare så att ni i realtid kan följa produktionen och era intäkter. 

Steg 1

Anmäl ert intresse

Ta kontakt med oss och anmäl ert intresse för att ansluta ert befintliga batteri. Vi kommer att se över batterilagrets förutsättningar för att säkerställa att det är kompatibelt och uppnår efterfrågade standards. 

Steg 2

Installation av mätaren

Om ert batteri får grönt ljus fortsätter proceduren med att ni beställer en mätare som vi levererar och installerar. 

Steg 3

Intäktsgenerering

När batterilagret är uppkopplat börjar det automatiskt generera passiva inkomster till er BRF. Ni behöver med andra ord inte göra något aktivt, utöver att ha batteriet på plats i er fastighet. 

Uppskattad årsersättning 2023

0 kr

50 kW energilager

0 kr

100 kW energilager

0 kr

150 kW energilager

Att upprätthålla jämvikt mellan elförbrukning och produktion är avgörande

För att säkerställa konstant balans i elnätet krävs en effektreserv som både kan ta emot och avge elektrisk effekt. Energi från batterier som är anslutna till Voltly handlas ständigt av Svenska Kraftnät för att balansera elnätet. Som tack för er insats betalas ersättning ut till er förening. 

Vi kopplar ert batteri till Sveriges kraftnät

Voltly skapar möjligheter för enskilda individer, föreningar och företag att aktivt bidra till att stödja Sveriges kraftnät genom effektbalansering och lagring av energi i batterier. Ta kontakt med oss direkt för att vara med och stötta omställningen till grön energi medan ni samtidigt tjänar pengar!