logo

Effektreserven

Så skapar batterilagret inkomster

Batterilagrets syfte

Produktionen och förbrukningen måste vara balanserade

I takt med elektrifieringen av samhället ökar även kraven på det svenska kraftnätet. För ett välfungerande elnät krävs det att elen är i balans vilket säkerställs genom att använda så kallade effektreserver. Funktionen med en effektreserv är att både skicka och ta emot effekt på elnätet, beroende på hur behovet ser ut för stunden. Idag råder det brist på effektreserver vilket lett till ett ökat behov och för att tillgodose behovet betalar Svenska Kraftnät en ersättning till alla som är med och hjälper till med balanseringen i form av en effektreserv. Effekten från våra batterier köps alltså av Svenska Kraftnät för optimal effektbalansering. 

Vi kopplar batterilager till effektreserven

Genom att ansluta ett batterilager till Svenska Kraftnät kan ni börja tjäna pengar eftersom ni då hjälper till med effektbalanseringen. I egenskap av helhetsleverantör tar vi Voltly hand om installationen och anslutningen av batterilagret så att ni blir uppkopplade och kan påbörja balanseringen och därmed generera intäkter.

Batterilager – en lönsam investering

Eftersom elnätssystemet blir allt mer komplext har Svenska Kraftnät satt en tydlig vision kring att utveckla balanseringsprocessen. Med en växande befolkning och en elektrifiering av hela samhället är det naturligt att infrastrukturen behöver förbättras.  

Sedan år 2020 har Svenska Kraftnät satsat stora pengar på effektbalansering och ökat sin budget med omkring 40% per år. Siffran har under denna period stigit från 1,2 miljarder kronor till mer än 6 miljarder kronor och det mesta talar för att siffran kommer att fortsätta växa. Att satsa på batterilager är med andra ord en lönsam investering. 

Följ produktionen

När ert batteri blivit anslutet erbjuder vi möjligheten att följa produktionen i realtid så att ni får full koll på alla relevanta detaljer och era ekonomiska intäkter. Genom att bidra till effektbalanseringen underlättar ni inte bara Sveriges elförsörjning, ni gör även en klok investering! 

Tjäna pengar på ditt batteri tillsammans med oss!

Kontakta oss idag så ser vi tillsammans över möjligheterna och uppskattad avkastning.