logo

Skaffa extra inkomster genom att komma igång med effektbalansering

Vi hjälper er att koppla upp ett nytt eller redan existerande batteri mot kraftnätet så att ni får en extra inkomstkälla.

Uppskattad årsersättning 2024

0 kr

50 kW energilager

0 kr

100 kW energilager

0 kr

150 kW energilager

Koppla upp ett befintligt batterilager

Har ni redan ett befintligt batterilager som ni vill börja tjäna pengar på? Då kan viVoltly hjälpa er med anslutningen till Svenska Kraftnät. Vi säkerställer att batterilagret uppfyller rådande krav och sköter därefter hela anslutningsprocessen.

Skaffa ett nytt batteri

Om ni inte redan har ett batteri kan ni beställa ett från oss! Voltly hjälper till med hela processen, från att välja rätt batteri till att leverera och installera det. När batteriet är på plats kopplar vi ihop det med en mätare så att ni kan ha koll på er produktion och era intäkter i realtid. Kontakta oss direkt för att få en offert!

Vi kopplar batteriet till Svenska Kraftnäts effektreserv

Effektreserven används för att balansera det svenska elnätet. Behovet av batterilager ökar kraftigt i takt med elektrifieringen av samhället och vi på Voltly specialiserar oss på att koppla upp batterilager till effektreserven. Detta leder till att ni får en extra inkomstkälla och att kraftnätet blir stabilare!

Hur fungerar det?

Effektbalansering innebär enkelt förklarat att skapa balans i det svenska elnätet. Eftersom olika mängder el förbrukas under olika tider på dygnet används batterilager för att skapa jämvikt. Svenska Kraftnät har kraftigt ökat finansieringen åt aktörer som vill hjälpa till med detta genom att skaffa ett batterilager. De betalar alltså ut pengar eftersom ni bidrar till att hjälpa dem stabilisera nätet.

Kom igång direkt

Kontakta oss

Hör av er till oss och berätta kortfattat om ert intresse. Vi ställer ett antal kompletterande frågor för att få full information.

Vi installerar batteriet

Vi föreslår ett batterilager som passar väl med era förutsättningar. Därefter sköter vi hela proceduren som innefattar leverans, installation och uppkoppling.

Ni börjar tjäna pengar

Så fort ni är anslutna kan ni följa er avkastning i realtid!

En tjänst för miljön och plånboken

Att effektbalansera är inte enbart bra eftersom det ger er extrainkomster. Det är även viktigt för att skapa ett grönare Sverige. Att elektrifiera samhället är positivt för klimatet och en förutsättning för att kunna göra det är genom effektbalansering. Kontakta oss idag för att vara med och bidra till ett miljövänligare Sverige!

Fungerande infrastruktur

Batterilager bidrar till att stärka den svenska infrastrukturen så att elnätet fungerar som det ska.

Förnybar energi

Effektbalanseringen bidrar även till omställningen till gröna energikällor då ett välfungerande elnät är en förutsättning för detta.