logo

Bidra till omställningen till grön energi och få extra inkomster till er BRF

Genom att hjälpa till med effektbalanseringen av det svenska kraftnätet får er bostadsrättsförening ökade inkomster.

Uppskattad årsersättning 2024

0 kr

50 kW energilager

0 kr

100 kW energilager

0 kr

150 kW energilager

Hyr ut yta i er
fastighet

Vill ni få extra inkomster utan att själva investera i ett batterilager? Då kan ni hyra ut en del av er fastighet till oss på Voltly så att vi kan montera ett av våra batterilager.

Skaffa
batterilager

Vill ni investera i ett eget batterilager kan vi hjälpa er med det också. Tillsammans tar vi reda på era förutsättningar och lämnar därefter en kostnadsfri och offert.

Koppla upp ett befintligt batteri

Har ni redan ett batterilager i er fastighet? Även det är en möjlighet till en extra inkomst. Kontakta oss så hjälper vi dig att koppla upp det mot det svenska kraftnätet.

Bidra till den gröna omställningen

Att investera i energilagring och effektbalansering är inte bara ekonomiskt klokt för er BRF utan också nödvändigt för att Sverige ska kunna övergå till hållbar energi. Genom effektbalansering i form av batterilager säkerställs en stabil och pålitlig energiförsörjning samtidigt som Sverige blir ett miljövänligare och trivsammare land.

Sveriges infrastruktur

Genom att investera i ett batterilager bidrar ni till att bygga ut Sveriges infrastruktur så att vi fortsätter vara ett land som ligger i framkant.

Hållbar energi

Denna form av lösning bidrar till att elektrifiera Sverige vilket är positivt ur ett miljöperspektiv.

Voltly ansluter batteriet till elnätet

Vi specialiserar oss på att installera och ansluta batterier till Svenska Kraftnät. Med oss kan ni alltid förvänta er en trygg och smidig process där vi är med er från start till mål. 

Behåll balansen mellan elförbrukning och produktion

Effektbalansering innebär att stabilisera frekvensen i elnätet. När många är anslutna och använder el kan frekvensen minska, medan den kan öka när produktionen överstiger förbrukningen. Genom att höra av er till oss och ansluta er till effektreserven bidrar ni till att plana ut dessa toppar och hålla frekvensen stadig dessutom får ni ersättning för det!